UIAXXII Dünya Mimarlık Kongresi

2010’daki Kültür şehirlerinden biri olarak seçilen İstanbul, Kale Grubu sponsorluğu ile 2005 yazında 22. Dünya Mimarlar Kongresi’ne, Color İstanbul Konseptiyle ev sahipliği yapmıştı. Kongrenin basılı işlerinin tasarımlarını hazırladım. 

 

Müşteri Kale Grubu
Verilen Hizmetler 22. Dünya Mimarlık Kongresi'nin Basılı İşlerin Tasarımı
Kategori Grafik Tasarım